foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: rogozno112@onet.pl
Tel: 796 704 605

Aktualnie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Użytkowników:
3
Artykułów:
116
Odsłon artykułów:
697986

Samochód Pożarniczy

Definicja: Samochód pożarniczy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samochód pożarniczy, wóz strażacki, beczkowóz – specjalnie oznakowany i przygotowany samochód używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych). W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono, są także uprzywilejowane w ruchu drogowym.

2. Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu ratowniczo-gaśniczego jest:

- autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,
- linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
- działko wodno-pianowe (opcjonalnie),
- instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).

Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy. Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, jak np. maszt oświetleniowy czy wciągarka.

3. Numer Operacyjny

 Pojazdy strażackie są oznaczone w większości krajów uniwersalnym numerem umożliwiającym identyfikację wozu w czasie akcji. W Polsce oznaczenie takie nazywane jest numerem operacyjnym i składa się z trzech elementów:

 • a) Pierwszym jest trzycyfrowy numer (prefiks) -  określający powiat oraz typ jednostki.
 • b) Drugim jest oznaczenie jednoliterowe województwa (zgodne z wyróżnikiem województwa na obecnych tablicach rejestracyjnych, z trzema wyjątkami: m.st. Warszawy – W; woj. mazowieckiego (bez Warszawy) – M; oraz jednostek centralnych Państwowej Straży Pożarnej, np. Komendy Głównej – [A]).
 • c) Ostatnim jest dwucyfrowy numer pojazdu (sufiks) -  który w wypadku pojazdów PSP oznacza rodzaj pojazdu (lub jego typ) jak i przeznaczenie sprzętu.

Na przykładzie obrazka powyżej:

a) 401 - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Chodzież
b) [P] – woj. Wielkopolskie
c) 22 -  średni gaśniczy (w przypadku JRG Chodzież: GBAPr 2,5/30+250 Man TGM 15.290 / Moto Truck)
 

*Infiks literowy pozwala nam zidentyfikować region z którego pochodzi dana jednostka organizacyjna ochrony przeciwpożarowej:

 •       A - jednostki centralne
 •       B - podlaskie
 •       C - kujawsko-pomorskie 
 •       D - dolnośląskie 
 •       E - łódzkie 
 •       F - lubuskie
 •       G - pomorskie 
 •       K - małopolskie 
 •       L - lubelskie 
 •       N - warmińsko-mazurskie 
 •       - opolskie 
 •       P - wielkopolskie 
 •       - podkarpackie
 •       S - śląskie 
 •       T - świętokrzyskie 
 •       W - powiat warszawski
 •       - mazowieckie 
 •       Z - zachodniopomorskie
 •  

4. Rodzaj i przeznaczenie pojazdu (w przypadku PSP)

 • ·         Xxx[x]20 - lekki gaśniczy
 • ·         Xxx[x]21 - pierwszy wyjazdowy GBA
 • ·         Xxx[x]22 <-> 24 – gaśniczy
 • ·         Xxx[x]25 – pierwszy wyjazdowy GCBA
 • ·         Xxx[x]26 <->34 – ciężki gaśniczy
 • ·         Xxx[x]35 – pierwszy proszkowy
 • ·         Xxx[x]36 <-> 37 – proszkowy
 • ·         Xxx[x]38 <-> 39 – cysterna
 • ·         Xxx[x]40 <-> 42 – ratownictwo drogowe
 • ·         Xxx[x]43 <-> 45 – ratownictwo techniczne
 • ·         Xxx[x]46 <-> 47 – oświetleniowy
 • ·         Xxx[x]48 - dźwig
 • ·         Xxx[x]49 – ciężki ratownictwa drogowego
 • ·         Xxx[x]50 – ochrony dróg oddechowych
 • ·         Xxx[x]51 <-> 52 – rabina mechaniczna
 • ·         Xxx[x]53 <-> 54 – podnośnik koszowy
 • ·         Xxx[x]55 <-> 58 – mikrobus, autobus
 • ·         Xxx[x]59 - ambulans
 • ·         Xxx[x]60 <-> 65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
 • ·         Xxx[x]66 <->69 – amfibie, poduszkowce
 • ·         Xxx[x]70 – statek pożarniczy
 • ·         Xxx[x]71 <-> 79 – pojazd specjalistycznej grupy
 • ·         Xxx[x]80 - wężowy
 • ·         Xxx[x]81 <-> 89 – kwatermistrzowski
 • ·         Xxx[x]90 <-> 92 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy
 • ·         Xxx[x]93 <-> 96 – administracyjny 

5. Grupy pojazdów samochodowych:

samochody ratowniczo–gaśnicze z pompą – samochody pożarnicze wyposażone w pompę pożarniczą i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo – gaśniczej,

samochody ratowniczo–gaśnicze specjalne – samochody pożarnicze ze specjalnym sprzętem, z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.

Samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:

 1. drabina mechaniczna – wysuwana konstrukcja z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowana obrotowo na podstawie,
 2. podnośnik hydrauliczny – składana konstrukcja z koszem ratowniczym, składająca sięz jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenie jest montowane obrotowo na podstawie.

Samochody ratownictwa technicznego – samochody pożarnicze z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m.in.: – poszukiwania i ratowania osób, – usuwania skutków wypadków, – awaryjnego odblokowywania wejść, – ratowania zwierząt.

Samochody ratownictwa medycznego – pojazdy samochodowe obsługiwane przez strażaków i przeznaczony do opieki nad pacjentami i transportu pacjentów. Może być wyposażony w inne urządzenia związane ze specyficznymi warunkami działania straży pożarnej.

Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego – samochody pożarnicze wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na przykład takich jak:

 1. niebezpieczeństwo skażenia środowiska,
 2. wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi,
 3. niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych,
 4. niebezpieczeństwo zakażeń biologicznych,
 5. wypompowanie substancji.

Samochody dowodzenia – samochody pożarnicze wyposażone w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją.

Samochody do przewozu osób – samochody pożarnicze przystosowane do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.

Samochody zaopatrzeniowe – samochody pożarnicze przystosowane do przewozu sprzętu lub środków gaśniczych w celu zaopatrywania jednostek będących w akcji.

Inne samochody specjalne – samochody pożarnicze przeznaczone do zadań specjalnych, np.:

 1. do akcji związanych z wypadkami samolotów,
 2. do akcji na wodzie lub pod wodą
 3. do akcji związanych z wypadkami kolejowymi.

6. Budowa Pojazdu Pożarniczego

Poniżej schemat na przykładzie GCBA z JRG Leszno:

381[P]25 GCBA 5/32 Man TGM 18.340/ Moto Truck - Samochód ciężki gaśniczy z autopompą (3200 l/min) Marka: MAN Obsada: Kierowca Dowódca 4 ratowników Zbiornik wodny 5000 l, środek pianotwórczy 500 l Wyposażenie: sprzęt gaśniczy